Blak Diamon

Lifetime Riddim [Jam2 Productions / XMG] (2021)
Lifetime Riddim [Jam2 Productions / XMG] (2021)
Grand Stage Riddim [Black State] (2020)
Grand Stage Riddim [Black State] (2020)
Hope Riddim [Anju Blaxx / BlackState] (2020)
Hope Riddim [Anju Blaxx / BlackState] (2020)
Twizted Metal Riddim [Black State] (2020)
Twizted Metal Riddim [Black State] (2020)
Nirvana Riddim [Kadeem / UIM Records] (2019)
Nirvana Riddim [Kadeem / UIM Records] (2019)
Mushroom Riddim [Anju Blaxx / UIM Records] (2019)
Mushroom Riddim [Anju Blaxx / UIM Records] (2019)
Bayo Riddim [Codelank Music] (2019)
Bayo Riddim [Codelank Music] (2019)
Morphosis Riddim [UIM Records / Jbad Productions] (2019)
Morphosis Riddim [UIM Records / Jbad Productions] (2019)
Venvm Riddim [Anju Blaxx / UIM Records] (2018)
Venvm Riddim [Anju Blaxx / UIM Records] (2018)
Codeine Riddim [Anju Blaxx / UIM Records] (2018)
Codeine Riddim [Anju Blaxx / UIM Records] (2018)
Zombie Riddim [UIM Records] (2017)
Zombie Riddim [UIM Records] (2017)
Gamble Riddim [Sam Diggy Music] (2017)
Gamble Riddim [Sam Diggy Music] (2017)
Reflection Riddim [Wayne Lexxx / UIM Records] (2017)
Reflection Riddim [Wayne Lexxx / UIM Records] (2017)
Serpent Riddim [Kadeem / UIM Records] (2017)
Serpent Riddim [Kadeem / UIM Records] (2017)
The Great Riddim [Dinearo UIM Records] (2017)
The Great Riddim [Dinearo UIM Records] (2017)
Obsession Riddim [UIM Records] (2017)
Obsession Riddim [UIM Records] (2017)
Sigma Riddim [UIM Records] (2017)
Sigma Riddim [UIM Records] (2017)
Fall Back Riddim [Dopeboi Muzik] (2017)
Fall Back Riddim [Dopeboi Muzik] (2017)

Blak Diamon