Blvk H3ro

Bigga Baggariddim [UB40] (2021)
Bigga Baggariddim [UB40] (2021)
Cali Roots Riddim [Collie Buddz] (2021)
Cali Roots Riddim [Collie Buddz] (2021)
Life in Xion Riddim [Caspa Productions] (2020)
Life in Xion Riddim [Caspa Productions] (2020)
Rasta Soul Riddim [Upsetta Records / Loud City Music] (2019)
Rasta Soul Riddim [Upsetta Records / Loud City Music] (2019)
Khxos - Melanin (2019) EP
Khxos - Melanin (2019) EP
Blvk H3ro - The Immortal Steppa (2019) Album
Blvk H3ro - The Immortal Steppa (2019) Album
Love Train Riddim [Nebilus Records] (2018)
Love Train Riddim [Nebilus Records] (2018)

Blvk H3ro