Bunji Garlin

Bounty Killer x Bunji Garlin - Free Up (2021) Single
Bounty Killer x Bunji Garlin - Free Up (2021) Single
Green Rose Riddim [Walshy Fire / Medz Music] (2019)
Green Rose Riddim [Walshy Fire / Medz Music] (2019)
Walshy Fire presents: ABENG (2019) Album
Walshy Fire presents: ABENG (2019) Album
Umoja Riddim [VAS Productions] (2018)
Umoja Riddim [VAS Productions] (2018)
Bunji Garlin feat. Shenseea - Big Bad Soca (Remix) (2018) Single
Bunji Garlin feat. Shenseea - Big Bad Soca (Remix) (2018) Single
Bunji Garlin - Vintage (2018) Single
Bunji Garlin - Vintage (2018) Single
I-Octane x Bunji Garlin - Roll It (2017) Single
I-Octane x Bunji Garlin - Roll It (2017) Single
Morgan Heritage - Avrakedabra (2017) Album
Morgan Heritage - Avrakedabra (2017) Album
Chicken and Dumplin Riddim [Kubiyashi / Walshy Fire] (2017)
Chicken and Dumplin Riddim [Kubiyashi / Walshy Fire] (2017)
Max RubaDub - The Remix Junkie - Part 2 (2017) EP
Max RubaDub - The Remix Junkie - Part 2 (2017) EP

Bunji Garlin