Dada Yute

Culture Riddem [Honest Music] (2022)
Culture Riddem [Honest Music] (2022)
Black Eye Story - Vol. 1 [Giddimani Records] (2020) Album
Black Eye Story - Vol. 1 [Giddimani Records] (2020) Album
Joe Grine Riddim [Tad's Record] (2019)
Joe Grine Riddim [Tad's Record] (2019)
Communion Riddim [Honest Music] (2018)
Communion Riddim [Honest Music] (2018)
Ganjahr Family - Seguimos (2018) Album
Ganjahr Family - Seguimos (2018) Album
Burnhard Spliffington Riddim [Giddimani Records] (2017)
Burnhard Spliffington Riddim [Giddimani Records] (2017)

Dada Yute