Tall Up

Gal Train Riddim [College Boiz Production] (2021)
Gal Train Riddim [College Boiz Production] (2021)
Raw Raw Riddim Reloaded [Conquer The Globe / Sheldon Kaine Music] (2019)
Raw Raw Riddim Reloaded [Conquer The Globe / Sheldon Kaine Music] (2019)
Money Jet Riddim [JR Productions] (2019)
Money Jet Riddim [JR Productions] (2019)

Tall Up